Nabízíme

Poskytujeme odborné poradenství a konzultace v oblasti gastronomie.

Zpracujeme analýzu nových a stávajících kuchyňských provozů, hotelů, velkokapacitních kuchyní, restaurací a výdejen stravy v zařízeních společného stravování.

Jsme schopni vypracovat projektovou dokumentaci Gastro ve všech stupních zpracování:

  • projektová dokumentace k Územnímu rozhodnutí
  • projektová dokumentace ke Stavebnímu řízení
  • projektová dokumentace k Výběrovému řízení (zadávací / tendrová dokumentace)
  • projektová dokumentace Změna stavby před dokončením
  • realizační projektovou dokumentaci stavby - Prováděcí projekt

Zpracujeme rozpočtové a ekonomické rozvahy gastronomických provozů.

Jsme schopni zajistit kompletní projektovou dokumentaci, včetně stavební části a VZT.

Zajistíme systém monitoringu - projekt HACCP

Zajistíme projekty chlazení

Zajistíme autorský dozor v rámci profese při realizaci.

Spolupracujeme s renomovanými partnery v oblasti hygieny a garantujeme splnění hygienických požadavků vyplývajících zejména z Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 852/2004 o hygieně potravin.